Jak uzyskać dotację do kotła?

Wzrost zanieczyszczeń przedostających się do atmosfery na skutek użytkowania przez domy jednorodzinne pieców i kotłów na paliwo stałe wymusił konieczność zastosowania radykalnych rozwiązań. Odpowiedzią na to jest Program Czyste Powietrze 2019, który pozwala między innym na uzyskanie dofinansowanie na wymianę starych źródeł ciepła i zakup takich, które spełniają wymagania. Co trzeba zrobić, żeby uzyskać dopłatę do kotła?

Kryterium wpływające na procentową wysokość dofinansowania?

Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli domów rodzinnych, którzy korzystają ze starych źródeł ciepła zagrażających środowisku i zdrowiu społeczeństwa. Procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego uzależniony jest od miesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym. Zasady podobne są do tych, które obowiązują w programie 500 Plus.

Jak otrzymać dofinansowanie na przeprowadzenie modernizacji?

Na początku warto zbadać potrzeby budynku, które powinny być wskazane w audycie energetycznym, bądź zaprezentowane w analizie sprawdzonej przez przedstawiciela Funduszu Ochrony Środowiska. Następnie należy wypełnić i złożyć wniosek o dotację do kotła ekologicznego. Należy pamiętać o wytycznych pozostawionych przez instytucję. Po złożeniu formularza pracownik urzędu skontroluje, czy stan obiektu zgadza się z danymi zawartymi we wniosku

Kolejny krok to podpisanie umowy o dofinansowanie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Następnie konieczne jest złożenie prośby o płatność, która może być wypłacona w transzach po zrealizowaniu kolejnych etapów prac. Możliwa jest kontrola w okresie trwałości projektu, który wynosi 3 lata. Rozliczenie przedsięwzięcia nastąpi po potwierdzeniu realizacji zadania przez pracownika Funduszu.

Wróć do bloga