Dragon DUO V

Informacje Ogólne parametry / przekoje Sterowniki Fotogaleria

Informacje ogólne o kotle

DRAGON DUO V jest najnowszej generacji kotłem wodnym c.o. spełniającym wymagania dyrektyw, rozporządzeń norm i UE na najwyższym europejskim poziomie.

Kocioł z podajnikiem ślimakowym przystosowany do automatycznego podawania paliwa i spalania węgla kamiennego sortymentu groszek. Kocioł nie jest przeznaczony do spalania odpadów i koksu. Najnowsze przepisy europejskie i krajowe stawiają bardzo wysokie wymagania w zakresie emisji, efektywności i sprawności kotłów. Polskie ustawodawstwo już wprowadziło jako pierwsze
w Europie stosowanie wymagań w zakresie ekoprojektu, co stawia polskich producentów w korzystnym świetle w aspekcie ochrony środowiska i polityki antysmogowej.

Kotły wodne c.o. na paliwa stałe z podajnikiem opału typu DRAGON DUO V przeznaczone są do zasilania instalacji c.o. budynków mieszkalnych i innych obiektów oraz przygotowania c.w.u.

Znajdują zastosowanie głównie w instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, pawilonach handlowych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich, itp. i mogą być montowane wyłącznie w instalacjach systemu otwartego, zabezpieczonych zgodnie z PN91/B-02413. Mogą pracować w układzie pompowym (jako zalecanym) lub grawitacyjnym.

Kotły typu DRAGON DUO V to nowa generacja kotłów o standardzie europejskim z automatycznym podawaniem paliwa wyposażonym w komorę spalania i wymiennik ciepła.

Wprowadzenie nowych rozwiązań konstrukcyjnych tj. ceramiki oraz odpowiedni kształt i układ elementów części konwekcyjnej kanałów konwekcyjnych powoduje redukcję emisji szkodliwych
substancji do granicznych wartości zanieczyszczeń i uzyskanie wysokich sprawności zgodnych z wymaganiami PN- EN 303-5: 2012 w klasie 5 i ecodesingu, co potwierdza wysokie własności
ekologiczne kotła na najwyższym poziomie.

Kotły cechują się prostą, spawaną konstrukcją.

Obsługa kotła jest prosta i nieuciążliwa ze względu na zastosowanie automatycznego i nowoczesnego algorytmu sterowania systemem
podawania paliwa, co umożliwia m.in. uzyskanie temperatury wody wylotowej wg potrzeb. Zachowanie ciągłości procesu palenia wymaga okresowego uzupełniania zbiornika w paliwo.

Częstotliwość uzupełniania zależy od intensywności procesu palenia i należy ustalać indywidualnie w miarę potrzeb w oparciu o doświadczenie. Przeciętnie kontrola i uzupełnianie paliwa następuje co kilka dni. Ze względu na zróżnicowane warunki pogodowe w czasie sezonu grzewczego częstotliwość uzupełniania należy ustalić doświadczalnie.

Kotły typu DRAGON DUO V:

 • Są kotłami niskotemperaturowymi systemu otwartego i nie podlegają warunkom dozoru
  technicznego.
 • Należy zabezpieczyć wyłącznie wg PN-91/B-02413. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo.
  Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania.
 • W standardowym wykonaniu nie są przystosowane do zabezpieczeń w układzie zamkniętym z
  przeponowymi naczyniami wzbiorczymi.

Spełniają wymagania:

 • Dyrektyw UE w zakresie bezpieczeństwa wyrobu potwierdzone deklaracją zgodności i
  oznaczone znakiem „CE”.
 • 5 klasy (najwyższej) granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wg PN- EN 303-5: 2012 i ekodesingu.
 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 01.08.2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. (Dz. U. poz. 1690)

Stosowany rodzaj opału

PALIWO PODSTAWOWE

Przekrój pieca

Wymiary

WyszczególnienieJednWielkość kotła
Moc nominalnakW150
A głębokość kotłamm1880
B szerokość zestawumm1800
B1 szerokość kotłamm960
C wysokość kotłamm1880
D długość czopuchamm560
E wysokość do osi rury powrotumm255
F wysokość do spodu czopuchamm1370
G wysokość koszamm1800
Głębokość kotła z wsypamimm2030
Wysokość kosza przy otwartej klapiemm2530

Dane techniczne

WyszczególnienieJednostkaWielkość kotła
Znamionowa moc cieplnakW150
Minimalna moc cieplnakW38,6
Powierzchnia grzewcza kotła17
Powierzchnia ogrzewana pomieszczenia*1300-1500
Sprawność cieplna%94,6
Pojemność wodnaL380
Max. temperatura roboczaºC95
Min. temp. powrotuºC55
Max. ciśnienie roboczebar2
Średnica zasilania i powrotuDN100
Wymagany ciąg spalinPa25-35
Wysokość komina min.m11
Minimalna średnica kominammØ 300
Wymiary czopuchammØ 300
Masa kotłakg2300
Pojemność zbiornika opałukg400
PaliwoWęgiel kamienny asortyment groszek energetyczny (wg PN-82/G 97001-3), typ węgla: 31 lub 31.1 o granicznych (nie gorszych)
parametrach: wartość opałowa 29141 kJ/kg; wilgotność 7%; zawartość popiołu 4,6%; zawartość części lotnych 37,4%; siarka 0,75%; zdolność spiekania RJ5; uziarnienie 5 ÷ 25mm

*Powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia dotyczy budynków średnio i dobrze izolowanych (współczynnik strat ciepła ok. 90-120 W/m2) przy mocy znamionowej kotła.

Powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia jest orientacyjna i nie uwzględnia specyfikacji danego budynku lub obiektu.

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZANIA ZMIAN BEZ UPRZEDZENIA, WYNIKAJĄCYCH Z POSTĘPU TECHNICZNEGO.

Sterowniki

STEROWNIK IRYD RTZ PID WZM

IRYD RTZ jest regulatorem przeznaczonym do kontroli pracy kotła CO z podajnikiem ślimakowym lub tłokowym (z czujnikiem położenia podajnika).

Regulator steruje rozbudowaną instalacją grzewczą. Specjalnie zaprojektowane menu umożliwia stopniowe uaktywnianie kolejnych funkcji oraz możliwości regulatora.

IRYD RTZ steruje:

 • dmuchawą
 • podajnikiem
 • pompą obiegową CO,
 • pompą ładującą zasobnik CWU
 • drugim obiegiem grzewczym- pompą mieszacza lub pompą instalacji podłogowej
 • siłownikiem zaworu mieszającego
 • pompą cyrkulacyjną, która może być używana w obiegu cyrkulacji CWU lub cyrkulacji CO

Fotogaleria

 

Kocioł 5 klasy

WG NORMY PN EN 303-5:2012

150 kW
Cena od: 37 000 zł