Polityka prywatności

1. Wszelkie dane osobowe oraz inne dane dotyczące użytkowników portalu podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma KOTŁY GRZEWCZE DRAGON SP. Z O.O. prowadząca stronę internetową pod adresem https://www.kotly-dragon.pl, siedziba firmy mieści się w Suchorzew ul. Osiedlowa 26, 63-300 Pleszew. Administrator oraz właściciel strony internetowej https://www.kotly-dragon.pl podjął działania zmierzające do ich ochrony, oraz do ochrony prywatności. Niniejszy dokument prezentuje zakres oraz zasady gromadzenia i przetwarzania informacji danych o użytkownikach serwisu.

2. Zakres zbieranych i przetwarzanych danych

a) dane osobowe

Zbieramy jedynie te dane, które są niezbędne do prawidłowego realizowania świadczonych przez firmę KOTŁY GRZEWCZE DRAGON SP. Z O.O. oraz stronę internetową usług. Rozróżniamy dwie kategorie zbieranych danych, dane podstawowe oraz dane rozszerzone. W zakresie danych podstawowych niezbędnych do właściwego działania funkcji Newsletter-a zbieramy i przetwarzamy następujące dane użytkownika:

 • imię i nazwisko
 • adresu e-mail

Dane te nie podlegają żadnej weryfikacji.

Dane rozszerzone niezbędne do właściwego realizowania zamówień (oprócz ww. danych):

– adresu zamieszkania lub prowadzenia działalności

– adresu do korespondencji

– numeru telefonu, faksu i adresu e-mail

– w przypadku osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo nazwę firmy, jej adres oraz numer identyfikacji podatkowej NIP

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne do realizacji pewnej kategorii świadczonych usług.

b) informacje o komputerze (dane eksploatacyjne) dla celów statystycznych

Wszelkie dane osobowe pobierane od Użytkowników przesyłane są do systemu za pomocą bezpiecznego protokołu SSL szyfrowanego kluczem 128-bitowym. Nie dotyczy to zbieranych danych podstawowych.

Wszystkie informacje o Użytkownikach przechowywane na serwerze kotly-dragon.pl są zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób. Jedynymi osobami uprawnionymi do korzystania z tych danych są pracownicy odpowiednio przeszkoleni przez właściciela serwisu.

3. Cele przetwarzania danych osobowych:

Sposób przetwarzania przez Administratora danych dotyczących Użytkownika zależy od sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu i dostępnych w nim funkcjonalności. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

 • Komunikacji z Użytkownikiem.
  Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu komunikacji z nim w spersonalizowany sposób. Komunikowane Użytkownikowi informacje dotyczą oferowanych produktów lub usług, bezpieczeństwa danych osobowych, aktualizacji sieci, przypomnień, ale również sugerowanych ofert Administratora lub jego partnerów. Komunikacja z Użytkownikiem dotyczy także obsługi Użytkownika. Dane osobowe wykorzystywane są w celu pomocy Użytkownikowi, rozwiązaniu problemów technicznych oraz odpowiedzi na jego skargi lub reklamacje.
 • Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych drogą elektroniczną.
  Celem korzystania z danych osobowych Użytkownika udostępnionych przez niego za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie jest komunikacja marketingowa prowadzona przez Administratora w ramach prowadzonej działalności, w szczególności przedstawianie ofert handlowych Użytkownikowi drogą elektroniczną.
 • Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych w kontakcie telefonicznym.
  Celem korzystania z danych osobowych Użytkownika udostępnionych przez niego za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie jest komunikacja marketingowa prowadzona przez Administratora w ramach prowadzonej działalności, w szczególności poprzez przedstawianie ofert handlowych Użytkownikowi w kontakcie telefonicznym.
 • Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika podane w formularzu kontaktowym również w następujących celach:
  w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;w celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym klientem Administratora tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora. Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Użytkownika określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

4. Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim

Nie udostępniamy gromadzonych danych podmiotom nie związanym z działalnością naszej firmy.

5. Zawsze masz prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia danych osobowych

W naszym serwisie dostępna jest po zalogowaniu strona użytkownika, za pomocą której możesz zobaczyć swoje aktualnie wpisane w naszym systemie swoje dane osobowe. Możesz usunąć z bazy danych informacje o sobie, z zachowaniem jednak dokumentacji księgowej zgodnie z przepisami księgowymi polskiego prawa. Wystarczy wysłać do nas e-mail na adres biuro@kotły-dragon.pl z prośbą u usunięcie Państwa danych z naszych baz. Prośba taka musi być wysłana z adresu e-mail użytkownika zarejestrowanego w naszej bazie danych, którego konto ma zostać usunięte lub listownie z adresu korespondencyjnego. Pamiętaj jednak, że usunięcie danych nie dotyczy usunięcia informacji, które nie zawierają danych osobowych a także danych w zapytaniach, które zawierają dane podstawowe. Pozostawienie tych danych ma na celu ochronę serwisu w przypadku ewentualnych roszczeń (dla celów dowodowych).

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności.

Poniżej prezentujemy informacje dotyczące najpopularniejszych przeglądarek internetowych i możliwości wyłączenia zapisywania na urządzeniu Klienta plików cookies. Informacje te mogą ulegać zmianie w zależności od rodzaju przeglądarki oraz jej wersji.

6. Jak włączyć w swoim urządzeniu pliki cookies ?

Wiele stron internetowych zapisuje na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku konkretnej przeglądarki (Firefox, Internet Explorer, Chrome i inne) na Twoim koncie użytkownika komputera lub telefonu, na którym łączysz się z Siecią, tzw. pliki cookie. Zazwyczaj pliki cookie są bardzo pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są Twoje indywidualne ustawienia i dzięki nim możesz się zalogować do swojej poczty. Autorzy stron internetowych wiedzą dzięki nim, jak wielu użytkowników do nich zagląda i co konkretnie czytają, a co obchodzą z daleka. Informacje zbierane

przy użyciu plików cookie mogą też służyć do zbierania informacji o Tobie w celach handlowych. Np. jeżeli często wchodzisz na strony o książkach, będziesz widział więcej reklam księgarni. Na szczęście, jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki

7. Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox

W menu “Narzędzia” wybierz “Opcje” i w nich zakładkę “Prywatność”. Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

8. Przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer

W menu “Narzędzia” wybierz “Opcje internetowe” i w nich zakładkę “Prywatność”. Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem “Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

9. Przeglądarka internetowa Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz “Narzędzia” a potem “Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link “Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

10. Przeglądarka internetowa Opera

Przyciskiem “Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim “Ustawienia” i dalej “Wyczyść historię przeglądania…”. Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk “Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

11. Przeglądarka internetowa Apple Safari

W menu “Safari” wybierz “Preferencje” i w nich zakładkę “Prywatność”. Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

Urządzenia mobilne, tablety, smartfony, telefony komórkowe itp.

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.