Telefon   +48 501 035 240

Telefon   +48 62 74 18 460

Mail    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KOCIOŁ DRAGON DUO V

Kocioł Dragon DUO V

 

kocioł Dragon DUO V

 

Dane techniczne

KOCIOŁ 5 KLASY
WG NORMY PE-EN 303-5:2021-09
150 kW Cena od: 45 000 zł

*ecodesign

 

koszyk ikona  Sprawdź produkt w sklepie

 

INFORMACJE OGÓLNE O KOTLE

DRAGON DUO V jest najnowszej generacji kotłem wodnym c.o. spełniającym wymagania dyrektyw, rozporządzeń norm i UE na najwyższym europejskim poziomie.

Kocioł z podajnikiem ślimakowym przystosowany do automatycznego podawania paliwa i spalania węgla kamiennego sortymentu groszek. Kocioł nie jest przeznaczony do spalania odpadów i koksu. Najnowsze przepisy europejskie i krajowe stawiają bardzo wysokie wymagania w zakresie emisji, efektywności i sprawności kotłów. Polskie ustawodawstwo już wprowadziło jako pierwsze
w Europie stosowanie wymagań w zakresie ekoprojektu, co stawia polskich producentów w korzystnym świetle w aspekcie ochrony środowiska i polityki antysmogowej.

Kotły wodne c.o. na paliwa stałe z podajnikiem opału typu DRAGON DUO V przeznaczone są do zasilania instalacji c.o. budynków mieszkalnych i innych obiektów oraz przygotowania c.w.u.

Znajdują zastosowanie głównie w instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, pawilonach handlowych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich, itp. i mogą być montowane wyłącznie w instalacjach systemu otwartego, zabezpieczonych zgodnie z PN91/B-02413. Mogą pracować w układzie pompowym (jako zalecanym) lub grawitacyjnym.

Kotły typu DRAGON DUO V to nowa generacja kotłów o standardzie europejskim z automatycznym podawaniem paliwa wyposażonym w komorę spalania i wymiennik ciepła.

Wprowadzenie nowych rozwiązań konstrukcyjnych tj. ceramiki oraz odpowiedni kształt i układ elementów części konwekcyjnej kanałów konwekcyjnych powoduje redukcję emisji szkodliwych
substancji do granicznych wartości zanieczyszczeń i uzyskanie wysokich sprawności zgodnych z wymaganiami PE-EN 303-5:2021-09 w klasie 5 i ecodesingu, co potwierdza wysokie własności
ekologiczne kotła na najwyższym poziomie.

Kotły cechują się prostą, spawaną konstrukcją.

Obsługa kotła jest prosta i nieuciążliwa ze względu na zastosowanie automatycznego i nowoczesnego algorytmu sterowania systemem
podawania paliwa, co umożliwia m.in. uzyskanie temperatury wody wylotowej wg potrzeb. Zachowanie ciągłości procesu palenia wymaga okresowego uzupełniania zbiornika w paliwo.

Częstotliwość uzupełniania zależy od intensywności procesu palenia i należy ustalać indywidualnie w miarę potrzeb w oparciu o doświadczenie. Przeciętnie kontrola i uzupełnianie paliwa następuje co kilka dni. Ze względu na zróżnicowane warunki pogodowe w czasie sezonu grzewczego częstotliwość uzupełniania należy ustalić doświadczalnie.

KOTŁY TYPU DRAGON DUO V:

 • Są kotłami niskotemperaturowymi systemu otwartego i nie podlegają warunkom dozoru
  technicznego.
 • Należy zabezpieczyć wyłącznie wg PN-91/B-02413. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo.
  Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania.
 • W standardowym wykonaniu nie są przystosowane do zabezpieczeń w układzie zamkniętym z
  przeponowymi naczyniami wzbiorczymi.

SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA:

 • Dyrektyw UE w zakresie bezpieczeństwa wyrobu potwierdzone deklaracją zgodności i
  oznaczone znakiem „CE”.
 • 5 klasy (najwyższej) granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wg PE-EN 303-5:2021-09 i ekodesingu.
 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 01.08.2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. (Dz. U. poz. 1690)

 

 

 STOSOWANY RODZAJ OPAŁU

 

ekogroszek 

ekogroszek 

OGÓLNE PARAMETRY / PRZEKROJE

 PRZEKRÓJ PIECA

 

dragon duo przekrój

 

 

 

 WYMIARY

 
dragon duo wymiary

Wyszczególnienie Jedn Wielkość kotła
Moc nominalna kW 150
A głębokość kotła mm 1880
B szerokość zestawu mm 1800
B1 szerokość kotła mm 960
C wysokość kotła mm 1880
D długość czopucha mm 560
E wysokość do osi rury powrotu mm 255
F wysokość do spodu czopucha mm 1370
G wysokość kosza mm 1800
Głębokość kotła z wsypami mm 2030
Wysokość kosza przy otwartej klapie mm 2530

 

 

 DANE TECHNICZNE

 

Wyszczególnienie Jednostka Wielkość kotła
Znamionowa moc cieplna kW 150
Minimalna moc cieplna kW 38,6
Powierzchnia grzewcza kotła 17
Powierzchnia ogrzewana pomieszczenia* 1300-1500
Sprawność cieplna % 94,6
Pojemność wodna L 380
Max. temperatura robocza ºC 95
Min. temp. powrotu ºC 55
Max. ciśnienie robocze bar 2
Średnica zasilania i powrotu DN 100
Wymagany ciąg spalin Pa 25-35
Wysokość komina min. m 11
Minimalna średnica komina mm Ø 300
Wymiary czopucha mm Ø 300
Masa kotła kg 2300
Pojemność zbiornika opału kg 400
Paliwo Węgiel kamienny asortyment groszek energetyczny (wg PN-82/G 97001-3), typ węgla: 31 lub 31.1 o granicznych (nie gorszych)
parametrach: wartość opałowa 29141 kJ/kg; wilgotność 7%; zawartość popiołu 4,6%; zawartość części lotnych 37,4%; siarka 0,75%; zdolność spiekania RJ5; uziarnienie 5 ÷ 25mm


*Powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia dotyczy budynków średnio i dobrze izolowanych (współczynnik strat ciepła ok. 90-120 W/m2) przy mocy znamionowej kotła.

Powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia jest orientacyjna i nie uwzględnia specyfikacji danego budynku lub obiektu.

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZANIA ZMIAN BEZ UPRZEDZENIA, WYNIKAJĄCYCH Z POSTĘPU TECHNICZNEGO.

 

STEROWNIK

 STEROWNIK IRYD RTZ PID WZM

 

sterownik Iryd RTZ PID WZM

IRYD RTZ jest regulatorem przeznaczonym do kontroli pracy kotła CO z podajnikiem ślimakowym lub tłokowym (z czujnikiem położenia podajnika).

Regulator steruje rozbudowaną instalacją grzewczą. Specjalnie zaprojektowane menu umożliwia stopniowe uaktywnianie kolejnych funkcji oraz możliwości regulatora.

IRYD RTZ steruje:

 • dmuchawą
 • podajnikiem
 • pompą obiegową CO,
 • pompą ładującą zasobnik CWU
 • drugim obiegiem grzewczym- pompą mieszacza lub pompą instalacji podłogowej
 • siłownikiem zaworu mieszającego
 • pompą cyrkulacyjną, która może być używana w obiegu cyrkulacji CWU lub cyrkulacji CO

 

 

dragon-duo-1
dragon-duo-2
dragon-duo-3
dragon-duo-4
dragon-duo-5